Plan dnia

6.30- 8.20 Schodzenie się dzieci

 • Zabawy twórcze/ dydaktyczne, tematyczne, konstrukcyjne.
 • Praca indywidualna, wspierająca rozwój dzieci.
 • Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe przy muzyce, ze śpiewem.

8.20- 8.30 Przygotowanie do śniadania

 • Czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe

8.45-9.00 ŚNIADANIE                                                          

10.00- ŚNIADANIE II                                                                                                                                                                                                              

9.15-10.45 Zintegrowana działalność edukacyjna w określonych obszarach zgodnych z realizowana podstawą programową

 • Edukacja zdrowotna, przyrodnicza, ekologiczna
 • Edukacja językowa, matematyczna, artystyczna
 • Edukacja społeczna, wprowadzenie w świat wartości

10.45-11.20 Aktywność jednolita i zróżnicowana, inspirowana przez nauczyciela w sali lub ogrodzie

 • Gry i zabawy sportowe/ ćwiczenia kształtujące postawę
 • Spacery i wycieczki/ obserwacje przyrody
 • Zajęcia dodatkowe

11.30-11.45 Przygotowanie do obiadu

 • Doskonalenie czynności samoobsługowych w szatni i łazience

11.45-12.15 OBIAD

 • Ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami
 • Wyrabianie nawyku zdrowego odżywiania

12.15- 14.20 Odpoczynek poobiedni

 • Dzieci młodsze:
 • Leżakowanie- słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej
 • Dzieci starsze:
 • Zabawy wyciszające, ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie bajek
 • Kontynuacja zajęć edukacyjnych, inicjowanych przez nauczyciela, zabawy integracyjne, konstrukcyjne, tematyczne. dydaktyczne

14.20-15.00 PODWIECZOREK

 • Kształtowanie nawyku estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłku

15.00-17.30 Zabawy stymulujące aktywność dzieci

 • Integracyjne, tematyczne, ruchowe, dydaktyczne
 • Praca indywidualna wspomagająca rozwój dziecka/ kompensowanie deficytów rozwojowych

Ponad to prowadzone są zajęcia rozwijające, wspierające,stymulujące zdolności i umiejętności dzieci.