O programie

Nasze Placówki realizują program wychowania przedszkolnego KOCHAM PRZEDSZKOLE wydawnictwa WSiP zgodny z podstawa programową.

Przedszkole realizuje cele i zadania wychowania przedszkolnego wynikające z aktualnych programów autorstwa:

  • Alicja Guła- ” Jak po sznurku”
  • Prof. E Gruszczyk – Kolczyńskiej – „ Dziecięca matematyka”
  • „My first English Adventure”, wyd. Pearsons Longman – „ Program nauczania języka angielskiego” oraz piosenki YELLOW HOUSE ENGLISH z serii Bright Beans.

Na poziomie przedszkolnym i klasy „0”

  • Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola uczestniczą w grupowych zajęciach logopedycznych. Zajęcia indywidualne z dziećmi, u których zostały wykryte wady wymowy odbywają się również w naszym przedszkolu i są dodatkowo płatne.
  • Nauczanie języka angielskiego odbywa się w formie zabawy stymulującej proste wypowiedzi oraz uruchomienie zdolności naśladowczych dziecka z wykorzystanie różnych pomocy dydaktycznych.
  • Zajęcia rytmiczne i umuzykalniające to zajęcia pełne śpiewu i zabaw ruchowych przy muzyce. Odbywają się przy akompaniamencie pianina, keyboardu i instrumentów perkusyjnych.
  • Zajęcia plastyczno – techniczne przy wykorzystywaniu różnorodnych technik i materiałów, wyrabiają zdolności manualne i estetyczne dziecka.
  • Zabawa w teatr polegająca na wspólnym przygotowywaniu przez dzieci kostiumów, pacynek itp., oraz uczeniu się ról i ich odtwarzanie podczas wielu przedstawień organizowanych z okazji różnych uroczystości.

Przedszkole ponad to organizuje dla swoich wychowanków, wycieczki, imprezy okolicznościowe tj.: występy teatrzyków, koncert, spotkania z Mikołajem itp.

f