Ramowy plan dnia

Informujemy, iż nie zawsze możliwe jest dokładne trzymanie się planu dnia. W wyjątkowych sytuacjach zajęcia mogą być modyfikowane lub łączone w zależności od potrzeb(sytuacje o których mowa to : wycieczki, imprezy okolicznościowe, akademie itp.).

6:30 - 8:20 Schodzenie się dzieci
 • Zabawy twórcze/ dydaktyczne, tematyczne, konstrukcyjne.
 • Praca indywidualna, wspierająca rozwój dzieci.
 • Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe przy muzyce, ze śpiewem.
8:20 - 8:30 Przygotowanie do śniadania
 • Czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe.
8:45 - 9:00 ŚNIADANIE
9:15 -10:45 Zintegrowana działalność edukacyjna w określonych obszarach zgodnych z realizowana podstawą programową
 • Edukacja zdrowotna, przyrodnicza, ekologiczna.
 • Edukacja językowa, matematyczna, artystyczna.
 • Edukacja społeczna, wprowadzenie w świat wartości.
10:00 - 10:15- II ŚNIADANIE
10:45 - 11:20 Aktywność jednolita i zróżnicowana, inspirowana przez nauczyciela w sali lub ogrodzie
 • Gry i zabawy sportowe/ ćwiczenia kształtujące postawę.
 • Spacery i wycieczki/ obserwacje przyrody.
 • Zajęcia dodatkowe.
11:30 - 11:45 Przygotowanie do obiadu
 • Doskonalenie czynności samoobsługowych w szatni i łazience
11:45 - 12:15 OBIAD
 • Ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami
 • Wyrabianie nawyku zdrowego odżywiania
12:15 - 14:20 Odpoczynek poobiedni
 • Dzieci młodsze: leżakowanie- słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej
 • Dzieci starsze: zabawy wyciszające, ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie bajek
 • Kontynuacja zajęć edukacyjnych, inicjowanych przez nauczyciela, zabawy integracyjne, konstrukcyjne, tematyczne. dydaktyczne
14:20 - 15:00 PODWIECZOREK
 • Kształtowanie nawyku estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłku
15:00 -17:30 Zabawy stymulujące aktywność dzieci
 • Integracyjne, tematyczne, ruchowe, dydaktyczne
 • Praca indywidualna wspomagająca rozwój dziecka/ kompensowanie deficytów rozwojowych
 • Ponad to prowadzone są zajęcia rozwijające, wspierające, stymulujące zdolności i umiejętności dzieci.
f