Poznaj nas lepiej!

Kilka słów o Żłobku i Przedszkolu Krasnal

Dzięki Państwa zaufaniu swoje pasje i zainteresowania realizujemy już od 1 września 1998 roku. Od tego dnia cieszymy się, że możemy być uczestnikami procesu jakim jest indywidualny rozwój każdego dziecka.

Dzieci od najmłodszych lat wymagają szczególnej troski, należy więc dbać o ich rozwój i budować fundament do późniejszej nauki szkolnej oraz torować odpowiednie ścieżki do pójścia w życie dorosłe. Każde dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione, z pełną możliwością rozwoju we wszystkich kierunkach, potencjalną inteligencją, zadatkami na rozwijanie twórczości oraz talentem społecznym. Dlatego My stwarzamy możliwości maksymalnego rozwoju pomagając dzieciom w drodze do wspaniałej przyszłości.

Budujemy naszą społeczność w atmosferze miłości, życzliwości i wzajemnej współpracy. Wiemy, że najważniejszy dla dziecka jest przykład otaczających ich dorosłych. Dlatego też duży nacisk kładziemy na własny rozwój i spójność prezentowanych postaw i wartości.

Nasze placówki wyróżniają

Autorskie programy nauczania

Edukacja anglojęzyczna

Program rozwoju umiejętności społecznych i inteligencji emocjonalnej

Żywienie makrobiotyczne

Tablice i podłogi multimedialne

Co u nas słychać ?

Aktualności

f